• Waist and thigh support

    کمر و ساق پا

    افزایش اضافی گرما و عرق کردن هنگام استفاده در ورزش را ترویج می کند. محصور و انعطاف پذیر برای تنظیم با شکل و اندازه شما. به سادگی آن را در اطراف ناحیه ران خود بکشید. شامل 2 تریم برقی ران نئوپرن حق بیمه برای راحتی نهایی؛ مواد بادوام برای پشتیبانی قوی؛ بسته بندی سبک آسان برای قرار دادن و برخاستن. حمایت از نئوپرن به محکم و ایمن نگه داشتن عضلات ران کمک می کند