• UV arm sleeve

    آستین UV بازو

    این آستین بازو نه تنها می تواند از بازوهای شما محافظت کند بلکه باعث خنک شدن شما نیز می شود. با تست های حرفه ای ، از محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش برخوردار است. شما می توانید در نور آفتاب شدید بدون نگرانی از پوست خود ورزش کنید. روند چسبندگی صاف و صاف باعث می شود که این آستین صاف و با استحکام بالا ، بدون اعوجاج فرو رود. با وجود نوار بدون لغزش در داخل ، آستین در ورزش نمی لغزد.